Klara för semifinal
Team / Deltagare / Snitt

Regler

Regler 2017

1. Allmänt

1:01. Överträdelse innebär diskvalificering.

Om en deltagare brutit mot reglerna kan en panel bestående av personal från värd/värdbutik och tävlingsledningen ta ett gemensamt beslut om diskvalificering av hela teamet, samt ytterligare besluta om förbud mot framtida deltagande. Diskvalificering går ej att överklaga. Om nu misstanke om fusk eller bedrägeri skulle ske skall det rapporteras till tävlingsledningen per omgående och helst försöka få allt på film. Ledningen behöver dokumentation samt det team som rapporterar är skyldig att vid bildinlämning lämna in en protest tillsammans med foto-/videobevis. Beslut om diskvalificering tas per tävlingsdag och ärendet avslutas på plats samma dag.

1:02. 50% av startfältet går vidare till semifinalen. Inga reserver.

Är det udda så räknar vi uppåt, dvs 9 team på kvalet blir 5 till semifinal. Det krävs fortfarande minst 1 godkänd fisk.

1:03. Teamvinst beräknas på de fem längsta fiskarna per team.

Om teamet tagit fler fiskar så räknas bara de fem längsta. Vid samma totallängd mäts fisk för fisk individuellt, teamet med längsta fisken vinner.

1:04. Individuellt pris för längsta fisk.

Trots att det är en lagtävling så delar vi ut individuellt pris för längsta fisk varje kval samt semi/final.

1:05. Gemensam start.

Av påkommen anledning; från och med säsong 2016 så gäller gemensam start på samtliga kval för samtliga deltagare. Det är inte tillåtet att åka till annan plats där båten ligger och börja fiska där, eller att ta upp båten och traila efter start. Detta p.g.a lika-för-alla-regeln.

2. Anmälan

2:01. Anmälningsavgift

Anmälningsavgift per person är 350 SEK per kval, 350 SEK för semifinalen om ni kvalar.

2:02. En båt per team, två-tre deltagare per team.

Varje team måste ha en båt, och ett team ska bestå av minst 2 personer, max 3 personer.

2:03. Alla deltagare ska anmälas med fullständigt och korrekt namn.

Det namn som anges i anmälan skall motsvara det på er legitimation, för eventuell kontroll. Deltagare som oavsett anledning har angetts med inkorrekt eller ofullständigt namn måste innan start på kval korrigera sitt namn för att inte diskvalificeras på semi/final.

2:04. Byte av teamnamn.

Byte av teamnamnet är tillåtet fram till första deltagandet, efter det är namnet låst i systemet och kan inte ändras.

2:05. Ändring av deltagare.

En ändring per team tillåts förutsatt att teamet inte har ställt upp i ett kval än och att den nya deltagaren inte är bokad i ett annat team i samma kval. Det är inte tillåtet att ändra uppställning inför semi/final.

2:06. Betalning.

Vi accepterar endast förskottsbetalning för svenska team. Utländska team kan kontakta oss på account@sportfish.se for mer detaljer om BankGiro inte går att använda. Betalning görs till BankGiro 685-2529.
Glöm inte att ange er bokningskod vid betalning, annars kan vi inte handlägga er betalning! BankGirot släpar en dag så sista anmälning och betalning är 2 vardagar innan kval.

2:07. Friåk.

Ni som har köpt friåk anger det mobilnummer ni uppgav då för att få er rabatt.

2:08. Incheckning före tävling.

När betalning har registrerats skickas ett mail ut till samtliga teamkaptener med en länk till incheckningen.
Innan tävling skall teamkapten läsa och acceptera regelverket i teamets namn genom att checka in teamet. Det innebär också att teamkapten har ansvar för att teamet är införstått med gällande regelverk innan och under tävling. Team som checkats in blir grönmarkerade på sajten. Team som inte checkat in innan tävlingen startar måste vänta på plats hos tävlingsledningen tills dess att inchecking är avklarad.

3. Fotografering

3:01. Endast mobilkamera är tillåtet.

På grund av deb webb-baserade Liverapporteringen krävs en smart-telefon med kamera, mobilsurf och GPS eftersom fångster skickas in direkt över internet.

3:02. Uppvisning av foton.

Team ansvarar för att dagens foton är lätt-tillgängliga och skall uppvisas vid behov efter eventuellt tenikstrul med Liverapporteringen.

3:03. Alla fångster ska dokumenteras tydligt med tre (3) digitalfoton.

Fångst skall fotograferas mot mätbrädans graderingsskala med brädans nummerlapp, fiskens mun helt mot stoppet och total längd tydligt synlig vid stjärtfenan på digitalfotografiet. Fångst skall styrkas med minst två (2) digitalfoton på fisken mot mätbrädan rakt uppifrån samt ett (1) poserande foto med fångstman och fångst från båten mot landmärke eller känd referenspunkt så vi kan verifiera att fisken tagits inom tävlingsområdet. Fångster där bilder inte går att verifiera stryks ur resultatet.

3:04. Teamkapten kvitterar ut officiell mätbräda vid morgonmötet.

Endast fisk som fotograferats mot utdelad mätbräda är giltig i tävlingen.
Mätbrädorna skall lämnas tillbaks till tävlingsledningen efter avslutad tävling. Vid förlust av mätbräda debiteras teamkapten 1000kr inkl moms.

3:05. Tid och datum på bildfiler måste stämma.

Detta gäller både fildatum och datum som eventuellt syns i fotot. Gör er själva en tjänst och dubbel- och trippelkolla detta innan kvalet startar. Fel tidszon, sommar-/vintertid etc bör också kontrolleras. Foton som har fel tid och/eller datum mot tävlingsledningens klocka kommer att underkännas utan undantag. Hårt men rättvist.

3:06. Bildmaterial.

När ni lämnar in fångstbilder så ger ni arrangören rätt att använda dom i marknadsföringssyfte. Ni äger fortfarande bilderna och ger oss enbart rätt att använda dem i egen marknadsföring. Arrangören har dessutom rätt att vidareförmedla samtliga tävlingsbilder till Sportfiskarna för dokumentation.

4. Fångster och inrapportering

4:01. Alla fångster skall vara catch & release.

Fisken skall tillbaks i vattnet omedelbart efter att mätning och fotografering avklarats med minsta möjliga påfrestning på fisken. Vi ser helst att ni även använder landningsmatta och gummerad håv för att minska påfrestningen.

4:02. Endast fångster från tävlingstillfället och inom tävlingsområdet får anmälas.

Det är inte tillåtet att börja fiska innan tävlingsstart eller att fortsätta fiska efter tävlingsslut. Det är heller inte är tillåtet att anmäla en fisk som inte fångats inom tävlingsområdet, mellan tävlingsstart och -stop under tävlingsdagen.

4:03. Minimigränsen är 50cm.

Fiskar kortare än så ska varken sökas eller tas upp - i den mån det går att undvika.

4:04. Teamresultat mäts i hel centimeter.

Vi accepterar inte halvcentimeter i teamresultatet. Stjärtfenan ska nudda strecket för att räknas uppåt. Undantaget är längsta fisk som avgörs genom att jämföra bilder. Det är tillåtet att hålla ihop stjärtspolen.

4:05. Alla fångster ska anmälas via vår webb-baserade Liverapportering omedelbart efter fångst.

Det går inte att ringa eller SMS:a in fångster. Länk skickas ut tillsammans med incheckningslänk efter betald anmälan, eller går att hämta på sajten med er bokningskod.

4:06. Liverapporteringen kräver minst en smart-telefon med mobilsurf och GPS.

4G rekommenderas för snabb uppladdning. GPS krävs för att positionera fångsten i tävlingsområdet. All GPS-data anonymiseras automatiskt när resultatet publiceras och kan inte delas med tredje part.

4:07. Avvikelser i resultatet ska anmälas i Liverapporteringen i slutet av tävlingsdagen.

OBS! Detta behövs inte om resultatet i Liveappen är korrekt!
Längst ner på sidan Fångster i Liverapporteringen finns en länk för att anmäla avvikelse, dvs om du behöver lämna in fler fångster manuellt. Anmälan måste skickas in innan kl 16:05 och du måste hämta ut en Fångstrapport senast 16:20 och lämna in den ifylld tillsammans med era mobiltelefoner före 16:45.

4:08. Vid teknikstrul gäller sedvanliga Resultatrapporter och inlämning av mobiltelefon.

Detta gäller alla om ni inte lyckats skicka in teamets alla fångster i Liverapporteringen. Fångstrapporter ska i så fall hämtas ut innan kl 16:20. Mobiler med foton ska sedan lämnas in innan kl 16:45.

4:09. Liverapporteringen är en referens över dagens fiske.

Officiellt resultat ses på sidan resultat i slutet av dagen när alla bilder kontrollerats.

5. Tillåtna fiskesätt

5:01. De tillåtna fiskesätten är spinn, haspel och flugfiske med konstgjort bete.

Vi tillåter inte användande av levande eller dött bete, mete, trolling/dragrodd/glindring, långrev, utterbräda, dra not etc. Drifting är endast tillåtet med vevande rulle. Det är inte tillåtet att släpa draget i den takt båten åker.

5:02. Endast ett aktivt spö per deltagare.

Deltagare får ta med fler spön, men inte använda fler än ett åt gången.

5:03. Vertikalfiske är tillåtet.

Efter att betet släppts ska rullen vara aktiv och båten måste ligga ankrad. Drift eller släpfiske är inte tillåtet.

6. Säkerhet

6:01. Allt deltagande sker på egen risk.

Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen. I och med incheckning godkänner teamkaptenen detta för sitt teams räkning.

6:02. Nykterhet.

Alla deltagare skall vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. Deltagare som uppträder onyktert kommer att ifrågasättas och kan orsaka att hela teamet diskvalificeras. Beslut tas på plats samma dag.

6:03. Morgonmöte för samtliga deltagare.

Alla deltagare skall närvara på plats vid morgonmöte. Se schema på sidan Tid & Plats för respektive tävling. Om inte hela teamet är med får detta team starta senare när tävlingsledningen gått igenom mötet på nytt.

6:04. Självkontroll.

Mobiltelefoner, digitalkamera samt säkerhetsutrustning skall självkontrolleras. Icke godkänd säkerhetutrustning leder till att teamet inte får delta i tävlingen så var noga med utrustningen.

6:04. Flytplagg.

Fungerande flytväst eller flytoverall ska bäras under hela tävlingen, Vid landstigning går det bra att ta av detta. Alla flytplagg skall visas upp för tävlingsledningen på det obligatoriska morgonmötet innan start. Om en teammedlem inte bär flytplagg eller motsvarande diskvalificeras hela teamet. Detta gäller samtliga kval och semi/final. Detta har med arrangörens ansvarsförsäkring att göra.

6:05. Team ska ha med sig minst två (2) mobiltelefoner.

Godkänd och fungerande kommunikationsutrustning ska medtagas.

6:06. Dödmansgrepp.

Måste finnas och fungera på de motorer som har sådan.

6:07. Avstånd mellan båtar skall vara minst två kastländer eller 50m.

Respektera varandra. Vid problem eller konflikt angående denna punkt så gäller regel 1:01.

7. Teamuppställning

7:01. Endast teamets originaldeltagare får deltaga i semi/finalen.

Ett team ska bestå av minst två, max tre deltagare och det är inte tillåtet att ta in nya medlemmar inför semi/finalen.
Det innebär att det är tillåtet för ett tremannateam att ställa upp i semi/finalen med endast två personer, men ett tvåmannateam får inte ställa upp i semi/finalen som ett tremannateam (dvs med 1 extra person).

7:02. Att kvala med ofullständigt team och ställa upp i semi/final med hela teamet.

Det är från och med 2014 tillåtet att kvala med bara två av tre anmälda deltagare och ställa upp med alla tre pers i semi/finalen. Eventuell sjukdom eller övrigt förhinder är inte längre diskvalificerande inför semi/final, dock ska samtliga personer vara betalda och korrekt namngivna innan kvalet startar.

7:03. Tremannateam: påbörja och avsluta tävling med annat antal deltagare.

För betalda tremannateam är det tillåtet att påbörja ett tävlingsmoment med två deltagare och avsluta med tre deltagare, eller att påbörja med tre deltagare och avsluta med två deltagare. Dock gäller att tävlingsledningen ska meddelas i förväg innan en deltagare lämnar eller ansluter till teamet och detta ska ske i startområdet efter möte med tävlingsledningen. Vid bortfall i ett tvåmannateam tvingas teamet lämna tävlingen.

7:04. Pussla ihop team inför semi/final

Endast laguppställningar som har kvalat får ställa upp i semi/final. Det är inte tillåtet att pussla ihop ett team av olika deltagare oavsett om deltagarna individuellt har kvalat till semi/final i andra team.

7:05. När ett team har ställt upp i ett kval så är teamuppställning - och teamnamn - låst.

Den enda ändringen som är tillåten är att ta bort en deltagare från ett tremannateam. Ingen annan ändring är tillåten inom teamet.

8. Medlemskap och fiskekort

8:01. Alla deltagare i teamet skall på eget ansvar bli medlem i Sportfiskarna för att få delta i SM i Gädda - Catch With Care Sportfish Masters 2017.

De deltagare som saknar giltigt medlemskap på tävlingsdagen kan inte checka in och riskerar att få hela sitt team diskvalificerat resten av säsongen inklusive semi/final.
Utan medlemskap - inget deltagande - oavsett anledning. Medlemskap skall kunna styrkas vid kontroll. Medlemskort måste inte tas med utan skall kunna styrkas, i vissa fall har medlemskorten ej kommit på posten osv. Det viktiga i detta fall är att medlemskapet skall vara betalt senast fredagen innan kvalet. Arrangören säljer inte medlemskap på plats utan vi hänvisar till Sportfiskarnas hemsida.

8:02. Det är upp till deltagarna att lösa eventuellt fiskekort innan tävlingens start.

Tillgängliga alternativ kan presenteras på sajten, dock hanterar vi inte försäljning eller administration av fiskekort. Värdbutiken alt dagens värd brukar sälja kort på plats om inte det digitala tillämpas. Ta gärna med jämna pengar till fiskekortförsäljningen.

9. Schema och tider.

9:01. Officiellt schema på sajt gäller samtliga tävlingsdagar.

Vid försenad ankomst så ska teamkapten samla deltagarna för ett möte med tävlingsledningen. Försenade team startar senare, dock tidigast en timme efter den tid dom kom till tävlingsledningen. Försenade team måste få godkänt att starta innan de får påbörja sitt deltagande och ska meddela när det utgår från samma punkt som alla andra team.

9:02. Team kan avbryta tävlingsdag men behåller resultat.

Skulle något förutsatt hända kan team avbryta tävlingen men behåller resultat och är själva tvungna att hålla sig uppdaterade och vara tillgängliga vid eventuell bildinlämning som sker på plats. Inga bilder mailas eller sänds på andra kanaler förutom tävlingens rutiner.

9:03. Båt i hamn efter tävlingens avslut.

Alla båtar skall åter till hamn efter tävlingens avslut, men själva tävlingsmomentet pågår fram till sista sekund. Se schema på sidan Tid & Plats för varje tävling.

9:04. Traila i inför tävling.

Båt får trailas i på annan än angiven plats, dock startar alla team samtidigt på samma plats.

9:05. Prisutdelning.

Prisutdelning och upprop av semifinalister sker direkt efter analys av fångstbilder, oavsett om det gäller Liverapporteringen eller vid teknikstrul; kontroll av mobiler. Tid varierar beroende på antal team och fångster.

9:06. Provfiske innan tävling.

Provfiske är tillåtet fram till två dagar innan semifinalen och fram till en dag innan kval. Deltagare/Team som fiskar efter det kommer att diskvalificeras.

10. Final.

10:01 Under finaldag förbinder sig team 1-10 att kunna ta ombord filmproducent med kamerautrustning samt eventuell övrig utrustning.

Filmproducenten är i båten under valfri tid.

10:02. Reservteam från semifinal

Om ett team avstår sin finalplats så ersätts de med team från plats 11 och uppåt för att 10 team skall tävla om SM-titeln samt vinna en Linder 445 Catch med trailer och 1st tvåmannaplats i Fly VS Jerk kommande säsong.

10:03. I semi/finalen räknas även individuell vinst på de tre längsta fiskarna per deltagare.

Detta gäller enbart på semi/final, ej på kval.

11. Övrigt

11:01. Arrangör.

SM i Gädda / Sportfish Masters drivs och arrangeras av Sportfish Masters Sweden AB.

11:02. Regelverket uppdateras löpande.

Det är teamkaptens ansvar att hålla teamet uppdaterat på regelverket under säsongen. Längst ner på sidan Regler finns sista uppdateringsdatum som referens.

11:03. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Det är upp till vinnarna att kontakta och hantera eventuell vinstskatt med Skatteverket.

11:04. Sjökort/djupkarta visas på sidan Tid & Plats när det finns tillgängligt.

Får endast användas i studiesyfte, inte för navigering.

11:05. Wildcard i semifinalen.

Från och med 2014 får föregående års första, andra och tredjeplats en wildcardinbjudan till semifinalen för nästkommande säsong. Det innebär att vi 2017 välkomnar Team Karlskronafiske, Team Jerkoff och Båt & Fiske 1 att försvara sina titlar. Deltagande betalas som vanlig anmälan.

11:06. Team som redan kvalificerat sig kan delta i fler deltävlingar och minska konkurrensen på semifinalen.

Om Team X redan har kvalificerat sig in till semifinalen och placerar sig på plats över halvan av startfältet så tar de upp ytterligare en semifinalplats och minskar på så sätt konkurrensen inför semifinalen.

11:07. Landstigning endast tillåtet efter godkännande från tävlingsledningen.

Oavsett anledning ska ni ha tillstånd från tävlingsledningen innan ni får stiga ur båten, för att undvika diskvalificering av hela teamet.

11:08. Ingen återbetalning.

Betalning är bindande och återbetalas ej, varken helt eller delvis. Vid speciella omständigheter kan en bedömning göras där deltagare krediteras en fri deltagaravgift till ett kommande kval, i nuvarande eller framtida säsong. Beslut tas fritt av arrangören och kan ej överklagas.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

2017-10-01 04:29.

Värd / värdbutik

Anmälda team

 1. Redneck Legacy Lures / Gäddsällskapet UppsalaPikeBrigade Christoffer Storback
  Martin Blomqvist
  Anders Blomqvist
 2. Uppsala Pike Brigade (Team Kilen) David Nordström Englund
  Henrik Hagman
  Stefan Eriksson
 3. Team Roslagen Marcus Ågren
  Daniel Vist
 4. Team M.E.S Fredrik Sjöborg
  Fredrik Malmström
  Edgar Enblom
 5. Red tiger Danne Blomberg
  Carl-Henrik Uddén
  Robert Lilja
 6. PRO team AWJ Christopher Johansson
  Joachim Stavre
  Kenny Breid
 7. Gädd Mafia Robin karlsson
  Stefan Andersson
  Mikael Redving
 8. PikeBandits Sebastian Esbjörnsson
  Micael Esbjörnsson
 9. Sjö & Havsguiderna Christian Jansson
  Ulrika Hedbom
  Erik Honkamäki
 10. Team Betestillverkningsverkstaden Marcus Bolander
  Jörgen Johansson
  Thomas Johansson
 11. Team Huggnurå Söderhamn Claes Eriksson
  Jonas Eriksson
 12. Lajk a Pajk Pierre Hultin
  William Horvath
 13. 2team jordskepp Henry Petersen
  Patrick Andersson
 14. Marin & Fritid Pro Team Stefan Holte
  Petter Dahl
  Micke Fransson
 15. Ginger and friends Mikael Ahlström
  Mats idegård
  Ingvar nguesseu
 16. Pike N Roll Lucas Karlsson
  Jonathan Karlsson
  Johan sundell
 17. Team Keep it simple tony huotari
  sebastian nordström
 18. Team Maradonna Björn Berglund
  Conny Andersson
 19. Team PikeKnuckles Joakim Lindström
  Hannes Scott
  Jonathan Forsberg
 20. Team Guiderna Petri Lehtonen
  Christoffer Esseen Larsson
  Bo Lundgren
 21. FF Pike Fredrik Hansson
  Fredrik Qvicker
  Eero Antton Mononen
 22. Risk För Fisk Erik Jorlin
  Mikko Engström
  Fredrik Karlsson
 23. Active Anglers Anton Jansson
  Tomas Wahlsten
  Jesper Worm-Hansen
 24. team pattekast Jesper Olsson
  anders olsson
 25. Fish&Pripps Daniel Granqvist
  Yves Michal
  Simon Granqvist
 26. Team Ruccola Per Eriksson
  Peter Freander
  Christopher Thunman
 27. Team JKL Oskar Jansson
  Emil Larsson
  Mikael Karlsson
 28. TEAM MÖRTFÖDD 2 Fredrik Vikström
  Hampus Eriksson
 29. Predator Fishing Scandinavia 1 Erik Segnestam
  Marcus Åkerblom
  Martin Wahlquist
 30. TEAM KEEP IT SIMPLE 2 Daniel Mårtensson
  Joakim Nilsson
 31. TEAM JSR FISHING Jimmy Lind
  Stefan Hellkvist
  Robert Belin
 32. Team Mojoboats Victor Söderberg
  Albin Sharghi
  Chrisse Ericsson
 33. Predator Fishing Scandinavia 2 Christian Wahlquist
  Ted Tunqvist
 34. Team Yxholmen Anders Andersson
  Mats Andreasson
 35. Team Raymarine Richard Thorstrand
  Anton Östlund
  Alexander Thorstrand
 36. Team Nordkap Christian Mulari
  Mikael Wahlberg
  Henrik Dahlström
 37. Fiasko Mattias Procheus
  Mattias Fröidh
  Egil Jersenius
 38. Bat Fastards Oskar Arestål
  Andreas Åsberg
  Daniel Bennet
 39. Mölnbo trackers Mikael Pettersson
  Elliot Sandberg
 40. Team Blockstopp Erik Andersson
  Bror E Olsson
  Thomas Larsson
 41. Team Lindström Marcus Lindström
  Partik Lindström
 42. Team TP Tomas Modig
  Bobby Walther
  Johan Holtari
 43. Starship Bloopers Tomi Ranta
  Fredrik Forsgren
  Jimmy Richwald
 44. Team Ouff! / Esox Gear Steve McVey
  Thomas Hård
  Dennis Horikoshi
 45. DJ & D Jan Björklund
  Daniel Wattman
  Daniel Karlsson
 46. Team Talgoxe Mikael Mattsson
  Robin Wahlqvist
  Niklas Njurling
 47. Holgers Revenge Christian Carlberg
  Peter Nordin
  Marcus Hamrin
 48. ETTAN LÖS Max Bruce
  Calle Lundblad
 49. Swe.pikefishing Jonas martinsson
  Andreas Tarander
  Niklas Nordström
 50. Outbackfishing 1 Mattias Forsberg
  Fredrik Stjernholm
 51. Max Fishing Max Riesel
  Mats Riesel
  Robert Ulander
 52. Team EFFZETT Sweden Göran Hjelm
  Christer Olsson
 53. Team Hauki / JH Fiske Fredrik Waxin
  Jari Halkonen
  Ali Bouraoui
 54. Team F.E.T Tom Eklund
  Andreas Forss
  Robin Tarander
 55. Dragtvätten Tomas Kempe
  Kalle Furehed
 56. Gäddexpressen Jens Ekhamn
  Stefan Holmudd
  Micke Södergren
 57. Strajk The Löör Jon Wilund
  Per Wilund
  Petter Rosenberg

Anmälda men inte betalda/verifierade: 4.

Incheckade och klara för tävling: 53.

» Checka in med bokningskod