Titelsponsor

Huvudsponsor

Sponsor

Klara för final
Team / Deltagare / Snitt

Schema

07:15Uppvisning av dolda flytplagg och uthämtning av mätbräda.
08:00Tävlingsmomentet startar.
16:00Tävlingsmomentet avslutas. Sista fångst ska skickas innan kl 16:00.
16:05Sista tid att anmäla avvikelse i Liverapporteringen.*
16:15Samtliga team/deltagare ska vara tillbaks i land vid utgångspunkt/tävlingsledning.
Mätbrädan är referensen och ska vara lagd på angiven plats.

Sista tid för inrapportering av felaktighet eller frågetecken gällande rapporterad fångst. Deltagare skall stå i kön vid angiven plats med alla berörda mobiltelefoner. *