Titelsponsor

Huvudsponsor

Klara för semifinal
Team / Deltagare / Snitt

Regler

 1. 1. Allmänt
 2. 2. Anmälan
 3. 3. Fotografering
 4. 4. Fångster och inrapportering
 5. 5. Tillåtna fiskesätt
 6. 6. Säkerhet
 7. 7. Teamuppställning
 8. 8. Medlemskap och fiskekort
 9. 9. Schema och tider
 10. 10. Semi/final
 11. 11. Övrigt

1. Allmäntupp

1:01. Överträdelse innebär diskvalificering.

Om en deltagare brutit mot reglerna kan en panel bestående av personal från värd/värdbutik och tävlingsledningen ta ett gemensamt beslut om diskvalificering av hela teamet, samt ytterligare besluta om förbud mot framtida deltagande. Diskvalificering går ej att överklaga. Om nu misstanke om fusk eller bedrägeri skulle ske skall det rapporteras till tävlingsledningen per omgående och helst försöka få allt på film. Ledningen behöver bevis för att kunna ta beslut samt det team som rapporterar är skyldig att vid bildinlämning lämna in en protest tillsammans med foto-/videobevis. Beslut om diskvalificering tas per tävlingsdag och ärendet avslutas på plats samma dag.

1:02. 50% av startfältet går vidare till semifinalen. Inga reserver.

Är det udda så räknar vi uppåt, dvs 9 team på kvalet blir 5 till semifinal. Det krävs fortfarande minst 1 godkänd fisk.

1:03. Teamvinst beräknas på de fem längsta gäddorna per team.

Om teamet tagit fler gäddor så räknas bara de fem längsta. Vid samma totallängd mäts fisk för fisk individuellt, teamet med längsta gäddan vinner.

1:04. Individuellt pris för längsta gädda.

Trots att det är en lagtävling så delar vi ut individuellt pris för längsta gädda varje kval samt final.

1:05. Gemensam start.

Av påkommen anledning; från och med säsong 2016 så gäller gemensam start på samtliga kval för samtliga deltagare. Det är inte tillåtet att åka till annan plats där båten ligger och börja fiska där, eller att ta upp båten och traila efter start. Detta p.g.a lika-för-alla-regeln.

1:06. Lokala regler tillämpas.

Dessa gås igenom av tävlingsledningen på morgonmötet.

2. Anmälanupp

2:01. PA-ID krävs för anmälan av team.

Varje deltagare måste i förväg registrera ett gratis PA-ID hos Pike Association innan dom kan anmäla sig i ett team. Ett PA-ID är individuellt och behöver bara registreras en gång per person. Detta extra steg är ett krav för att tävlingen ska följa Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR.

2:02. Anmälningsavgift

Efter erlagd anmälningsavgift per tävlingstillfälle är teamet berättigat sin plats. Se avgifter på sidan Om för kval/semi.

2:03. Förköp.

Ni som har köpt förköp anger det mobilnummer ni uppgav vid köpet i er registrering av PA-ID hos Pike Association så får ni er rabatt vid teamanmälan.

2:04. En båt per team, två-tre deltagare per team.

Varje team måste ha en båt, och ett team ska bestå av minst 2 personer, max 3 personer. För World Predator Classic ska ett team bestå av 2 personer.

2:05. Otillåtet teamnamn.

Teamnamnet får inte innehålla opassande ord eller skyddade varumärkesnamn. Vid eventuell kontroll ska teamkapten kunna styrka rätten att använda varumärkesnamn med skriftligt tillstånd från respektive licensgivare. Arrangören har rätt att ändra teamnamnet om detta inte efterföljs.

2:06. Byte av teamnamn.

Byte av teamnamnet är tillåtet en (1) gång fram till första deltagandet, efter det är namnet låst i systemet och kan inte ändras. Tänkt igenom teamnamnet en extra gång innan ni anmäler er.

2:07. Ändring av deltagare.

En ändring per team tillåts förutsatt att teamet inte har ställt upp i ett kval än och att den nya deltagaren inte är bokad i ett annat team i samma kval. Det är inte tillåtet att ändra uppställning inför semi/final.

2:08. Betalning.

Vi accepterar endast förskottsbetalning för svenska team. Utländska team kan kontakta oss på account@sportfish.se for mer detaljer om betalning inte går att genomföra. Se betalinformation på sidan Anmälan för kval/semi/final.
Glöm inte att ange er bokningskod vid betalning, annars kan vi inte handlägga er betalning! BankGirot släpar en dag så sista anmälning och betalning är 2 vardagar innan tävlingstillfället. Om teamkapten valt att ta emot e-post så kommer bokningskod och kvitto att skickas ut direkt efter anmälan, annars visas informationen bara på webbsidan.

2:09. Incheckning före första deltagandet.

När betalning har registrerats skickas e-post ut till samtliga teamkaptener som samtyckt till e-post vid registrering av PA-ID med en länk till incheckningen.
De teamkaptener som inte gett samtycke till att ta emot epost får manuellt gå in och hämta ut sin incheckningslänk/livelänk på sajten när teamet markerats som betalt i teamlistan för respektive kval.
Innan tävling skall teamkapten läsa och acceptera regelverket i teamets namn genom att checka in teamet. Det innebär också att teamkapten har ansvar för att teamet är införstått med gällande regelverk innan och under tävling. Team som checkats in blir grönmarkerade på sajten. Team som inte checkat in innan tävlingen startar måste vänta på plats hos tävlingsledningen tills dess att inchecking är avklarad. Incheckning krävs endast innan första gången ett nytt team tävlar.

2:10. Team som redan kvalificerat sig kan delta i fler deltävlingar och minska konkurrensen på semifinalen.

Om Team X redan har kvalificerat sig in till semifinalen och placerar sig på plats över halvan av startfältet så tar de upp ytterligare en semifinalplats och minskar på så sätt konkurrensen inför semifinalen.

3. Fotograferingupp

3:01. Endast mobilkamera är tillåtet.

På grund av den webb-baserade Liverapporteringen krävs en smart-telefon med kamera, mobilsurf och GPS eftersom fångster skickas in direkt över internet.

3:02. Uppvisning av foton.

Team ansvarar för att dagens foton är lätt-tillgängliga och skall uppvisas vid behov efter eventuellt tenikstrul med Liverapporteringen.

3:03. Alla fångster ska dokumenteras tydligt med minst två (2) digitalfoton.

Fångst skall fotograferas mot mätbrädans graderingsskala med brädans nummerlapp, fiskens mun helt mot stoppet och total längd tydligt synlig vid stjärtfenan på digitalfotografiet. Fångst skall styrkas med minst ett (1) digitalfoto på fisken mot mätbrädan fotograferad rakt uppifrån samt ett (1) poserande foto med fångstman. I poseringsfoto skall position kunna styrkas. Fångster där bilder och position inte går att verifiera stryks ur resultatet.

3:04. Godkänd mätbrädebild.

Notera fiskens placering och orientering. Klicka för större bild.


3:05. Teamkapten kvitterar ut officiell mätbräda vid morgonmötet.

Endast fisk som fotograferats mot utdelad mätbräda är giltig i tävlingen.
Mätbrädorna skall lämnas tillbaks till tävlingsledningen efter avslutad tävling. Vid förlust av mätbräda debiteras teamkapten 1000kr inkl moms.

3:06. Tid och datum på bildfiler måste stämma.

Detta gäller både fildatum och datum som eventuellt syns i fotot. Gör er själva en tjänst och dubbel- och trippelkolla detta innan kvalet startar. Fel tidszon, sommar-/vintertid etc bör också kontrolleras. Foton som har fel tid och/eller datum mot tävlingsledningens klocka kommer att underkännas utan undantag. Hårt men rättvist. Tävlingsledaren anger tävlingstid på morgonmötet.

3:07. Bildmaterial.

Arrangören har rätt att använda fångtfoton och poseringsfoton i marknadsföringssyfte. Ni äger fortfarande foton och ger oss enbart rätt att använda dem i egen marknadsföring. Arrangören har dessutom rätt att vidareförmedla samtliga tävlingsbilder till Pike Association för dokumentation.

4. Fångster och inrapporteringupp

4:01. Alla fångster skall vara catch & release.

Fisken skall tillbaks i vattnet omedelbart efter att mätning och fotografering avklarats med minsta möjliga påfrestning på fisken. Vi ser helst att ni även använder landningsmatta och gummerad håv för att minska påfrestningen.

4:02. Endast fångster från tävlingstillfället och inom tävlingsområdet får anmälas.

Det är inte tillåtet att börja fiska innan tävlingsstart eller att fortsätta fiska efter tävlingsslut. Det är heller inte är tillåtet att anmäla en fisk som inte tagits av det egna teamet inom tävlingsområdet, mellan tävlingsstart och -stop under tävlingsdagen.

4:03. Minimigränsen för gädda är 60cm på kval, 70cm på semi och final!

Fiskar kortare än så ska varken sökas eller tas upp - i den mån det går att undvika.

4:04. Teamresultat mäts i hel centimeter.

Vi accepterar inte halvcentimeter i teamresultatet. Stjärtfenan ska nudda strecket för att räknas uppåt. Undantaget är längsta fisk som avgörs genom att jämföra foton. Det är tillåtet att hålla ihop stjärtspolen.

4:05. Alla fångster ska anmälas via vår webb-baserade Liverapportering senast 5 minuter efter foto taget på mätbräda.

Det går inte att ringa eller SMS:a in fångster. Länk till Liveappen skickas ut efter betald anmälan till de teamkaptener som gett samtycke till att få e-post, annars går det att hämta ut länken på sajten med er bokningskod när teamet markerats som betalt. Teamkapten ansvarar för att samtliga deltagare har fått länk till Liveappen.

Fångst skall skickas in senast 5 minuter efter foto är taget på mätbrädan inkluderat synligt nummer. Om domare ej erhåller fångst inom 5 minuter är fisk ogiltig. Notera även regel 4:09.

Vid teknikstrul och om något skulle ske och foton ej kan laddas upp ska teamet avvikelserapportera enligt regel 4:07, därefter verifierar domare tider på uppvisade foton från mobiltelefon(er) med tider för misslyckade fångstrapporter som team försökt ladda upp tidigare under dagen.

4:06. Liverapporteringen kräver minst en smart-telefon med mobilsurf och GPS.

4G rekommenderas för snabb uppladdning. GPS krävs för att positionera fångsten i tävlingsområdet. All GPS-data anonymiseras automatiskt när resultatet publiceras och delas inte med tredje part.

4:07. Avvikelser i resultatet ska anmälas i Liverapporteringen.

OBS! Detta behövs inte om resultatet i Liveappen är korrekt!
Detta går endast att göra efter att en fångstrapport misslyckats.
Längst ner på sidan Fångster i Liverapporteringen finns en länk för att anmäla avvikelse, dvs om teamet behöver visa upp foton manuellt. Anmälan måste skickas in innan kl 16:05 och teamkapten ska hämta ut en Fångstrapport senast 16:20 och lämna in den ifylld tillsammans med era mobiltelefoner före 16:45.

4:08. Liveresultatet är endast en referens.

Officiellt resultat ses på sidan resultat i slutet av dagen när alla bilder kontrollerats.

4:09. Förflyttning mellan fångst och inrapportering.

Det är ej tillåtet att göra en förflyttning mellan fångst och inrapportering - fångst, foto och inrapportering ska ske där fisken fångades.

4:10. Ladda upp foton på nytt.

Vid dålig täckning på mobiltelefonnätet eller vid teknikstrul är det tillåtet att ladda upp foton på nytt, dock ska domare först markera den tidigare inrapporteringen som misslyckad.
Observera att ni sedan måste ladda upp samma foton som ni försökt med tidigare.

5. Tillåtna fiskesättupp

5:01. De tillåtna fiskesätten är spinn, haspel och flugfiske med konstgjort bete.

Vi tillåter inte användande av levande eller dött bete, mete, trolling/dragrodd/glindring, långrev, utterbräda, dra not etc. Drifting är endast tillåtet med vevande rulle. Det är inte tillåtet att släpa draget i den takt båten åker.

5:02. Endast ett aktivt spö per deltagare.

Deltagare får ta med fler spön, men inte använda fler än ett åt gången.

5:03. Vertikalfiske är tillåtet.

Efter att betet släppts ska rullen vara aktiv och båten måste ligga ankrad. Drift eller släpfiske är inte tillåtet.

6. Säkerhetupp

6:01. Allt deltagande sker på egen risk.

Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen. I och med incheckning godkänner teamkaptenen detta för sitt teams räkning. Arrangören har ansvarsförsäkring.

6:02. Nykterhet.

Alla deltagare skall vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. Deltagare som uppträder onyktert kommer att ifrågasättas och kan orsaka att hela teamet diskvalificeras. Beslut tas på plats samma dag.

6:03. Morgonmöte för samtliga deltagare.

Alla startande deltagare skall närvara på plats vid morgonmöte. Se tider på sidan Schema för respektive tävling. Se även punkt 9:02.

6:04. Självkontroll.

Mobiltelefoner samt säkerhetsutrustning skall självkontrolleras.

6:05. Flytplagg.

Fungerande flytväst, flytoverall, flytunderställ eller dolda flytelement ska bäras under hela tävlingen, Vid landstigning går det bra att ta av detta. Alla flytplagg skall visas upp för tävlingsledningen på det obligatoriska morgonmötet innan start. Om en teammedlem inte bär flytplagg eller motsvarande diskvalificeras hela teamet. Detta har med arrangörens ansvarsförsäkring att göra.

Deltagare med dolda flytplagg ska hämta ut en markör från tävlingsledningen som skall bäras på överkroppen hela dagen. Deltagare med självuppblåsande flytplagg ska bära detta ytterst, utanpå övriga kläder. Domare måste se synligt flytplagg eller denna markör för deltagare med dolt flytplagg i fångstfoton för att inte hela teamet ska diskvalificeras.

Diskvalificering gäller pågående kval, semi eller final.

6:06. Team ska ha med sig minst två (2) mobiltelefoner.

Godkänd och fungerande kommunikationsutrustning ska medtagas.

6:07. Dödmansgrepp.

Måste finnas och fungera på de motorer som har sådan.

6:08. Avstånd mellan båtar skall vara minst två kastländer eller 50m.

Det är dessutom inte tillåtet att köra över stillastående båts fiskezon. Respektera varandra. Vid problem eller konflikt angående denna punkt så gäller regel 1:01.

6:09. Sjönöd.

I första hand kontaktas Kustbevakningen, i andra hand tävlingsledningen. Beslut tas av tävlingsledning och jury om eventuell diskvalifiering enligt regel 9:04.

6:10. Vårdslöshet.

Leder till diskvalificering oavsett omständigheter.

6:11. Landstigning endast tillåtet efter godkännande från tävlingsledningen.

Oavsett anledning ska ni ha tillstånd från tävlingsledningen innan ni får stiga ur båten, för att undvika diskvalificering av hela teamet.

7. Teamuppställningupp

7:01. Endast teamets originaldeltagare får deltaga i semi/finalen.

Ett team ska bestå av minst två, max tre deltagare och det är inte tillåtet att ta in nya medlemmar inför semi/final.
Det innebär att det är tillåtet för ett tremannateam att ställa upp i semi/final med endast två personer, men ett tvåmannateam får inte ställa upp i semi/final som ett tremannateam (dvs med 1 extra person).

7:02. Att kvala med ofullständigt team och ställa upp i semi/final med hela teamet.

Det är från och med 2014 tillåtet att kvala med bara två av tre anmälda deltagare och ställa upp med alla tre pers i semi/final. Eventuell sjukdom eller övrigt förhinder är inte längre diskvalificerande inför semi/final, dock ska samtliga personer i teamet vara betalda och korrekt namngivna innan kvalet startar.

7:03. Tremannateam: påbörja och avsluta tävling med annat antal deltagare.

För betalda tremannateam är det tillåtet att påbörja ett tävlingsmoment med två deltagare och avsluta med tre deltagare, eller att påbörja med tre deltagare och avsluta med två deltagare. Vid bortfall i ett tvåmannateam tvingas teamet lämna tävlingen.

7:04. Deltagare startar i efterhand.

Tävlingsledningen ska meddelas i förväg innan en deltagare lämnar eller ansluter till teamet och detta ska ske i startområdet efter möte med tävlingsledningen.

7:05. Pussla ihop team inför semi/final

Endast laguppställningar som har kvalat får ställa upp i semi/final. Det är inte tillåtet att pussla ihop ett team av olika deltagare oavsett om deltagarna individuellt har kvalat till semi/final i andra team.

7:06. När ett team har ställt upp i ett kval så är teamuppställning - och teamnamn - låst.

Den enda variationen som är tillåten är att en deltagare i ett tremannateam inte ställer upp på tävlingsdagen, dock ändras inte teamets laguppställning. Ingen annan ändring är tillåten inom teamet.

7:07. Deltagare kvalar till semi i fler team.

Deltagare som kvalat i fler än ett team kan bara ställa upp i semi i ett av dessa team.

8. Medlemskap och fiskekortupp

8:01. Alla deltagare i teamet blir automatiskt medlemmar i PA vid registering av PA-ID.

Registrera ditt PA-ID här. Detta krävs för att vi ska följa den Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR.

8:02. Det är upp till deltagarna att lösa eventuellt fiskekort innan tävlingens start.

Tillgängliga alternativ kan presenteras på sajten, dock hanterar vi inte försäljning eller administration av fiskekort. Värdbutiken alt dagens värd brukar sälja kort på plats om inte det digitala tillämpas. Ta gärna med jämna pengar till fiskekortförsäljningen.

9. Schema och tider.upp

9:01. Officiellt schema på sajt gäller samtliga tävlingsdagar.

Se tider på sidan Schema för respektive tävling/kval.

9:02. Försenad teamankomst.

Vid försenad ankomst till morgonmötet så ska teamkapten samla teamet för utkvittering av mätbräda och genomgång av lokala regler. Försenade team måste få godkänt att starta innan de får påbörja sitt deltagande och ska meddela när de utgår från samma punkt som övriga team.

9:03. Team kan avbryta tävlingsdag men behåller resultat.

Skulle något förutsatt hända kan team avbryta tävlingen men behåller resultat och är själva tvungna att hålla sig uppdaterade och vara tillgängliga vid eventuell bildinlämning som sker på plats. Inga bilder mailas eller sänds på efterhand till tävlingsledningen.

9:04. Team/båt åter till utgångspunkt efter tävlingsmoment.

Alla team/båtar skall åter till utgångspunkt sjövägen innan dom trailar upp efter tävling enligt tider på sidan Schema för respektive tävling. Fiskemomentet pågår fram till sista sekund. Det är inte tillåtet att ta annat färdmedel tillbaks från sjön för att hinna innan utsatt tid. Team som återvänder till utgångspunkt utan båt kommer att diskvalificeras.

9:05. Traila i inför tävling.

Båt får trailas i på annan än angiven plats.

9:06. Prisutdelning.

Prisutdelning och upprop av semifinalister sker direkt efter analys av fångstbilder, oavsett om det gäller Liverapporteringen eller vid teknikstrul; kontroll av mobiler. Tid varierar beroende på antal team och fångster.

9:07. Provfiske innan kvaltävling.

Provfiske är tillåtet till och med dagen innan kval.

10. Semi/final.upp

10:01. Reservteam från semifinal.

Om ett team avstår sin finalplats så ersätts de med team från plats 21 och uppåt för att 20 team skall tävla om Sportfish Masters-titeln samt vinna en Linder 445 Catch med trailer och fina priser från våra elektroniksponsorer samt 85.000 SEK cash.
Vinstskatt betalas av vinnare samt 10 000:- av summan går till fiskevård i Sportfish Masters namn + vinnarteamet.
Skatt dras på beloppet 75 000:- för privatpersoner.
För företag läggs moms på och faktureras med 30 dagar. ( Valfritt ).
Vinnarteamet avgör till vilket projekt pengarna skall gå. Detta skall dokumenteras och redogöras till Sportfish Masters.

10:02. Försening vid uthämtning av mätbräda innan morgonmöte.

Vid försening av uthämtning av mätbräda innan morgonmöte beläggs teamet med två (2) timmars fördröjd start från den tid teamets alla startande deltagare kommer till tävlingsledningen. Instruktion finns på plats.

10:03. Sen målgång under någon av semifinalens två dagar (fredag/lördag) innebär diskvalificering av hela teamet båda dagarna.

Detta innebär att teamet ej får ställa upp i finalen på söndagen och de får ett struket semifinalresultat.

10:04. Samtliga startande deltagare närvarar 08:30 vid morgonmöte innan tävlingsstarten under båda semifinaldagarna.

Det är tillåtet att en deltagare inte är med från start men ansluter under dagen, den deltagaren ska anmälas till tävlingsledningen innan start för att inte diskvalificeras.

10:05. De semifinalteam som inte har tagit finalplats har fiskeförbud i hela markerade området under finalmomentet på söndagen.

Överträdelse innebär diskvalificering hela kommande säsong.

10:06. Provfiske.

Provfiske är tillåtet fram till tre (3) dagar innan semifinalen. Deltagare/Team som fiskar efter det kommer att diskvalificeras.

10:07. Sponsorteam.

Det är tillåtet att tävla i egna teamkläder under semi/final.

10:08. Wildcard i semifinalen.

Från och med 2014 får föregående års första, andra och tredjeplats en wildcardinbjudan till semifinalen. Deltagande betalas som vanlig anmälan.

10:09. Samma fisk får bara anmälas en gång per tävlingsdag.

Det är alltså inte tillåtet att ta samma fisk flera gånger under samma tävlingsdag.

11. Övrigtupp

11:01. Regelverket uppdateras löpande.

Det är teamkaptens ansvar att hålla teamet uppdaterat på regelverket under säsongen. Längst ner på sidan Regler finns sista uppdateringsdatum som referens.

11:02. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Det är upp till vinnarna att kontakta och hantera eventuell vinstskatt med Skatteverket.

11:03. Sjökort/djupkarta visas på sidan Plats när det finns tillgängligt.

Får endast användas i studiesyfte, inte för navigering.

11:04. Ingen återbetalning.

Betalning är bindande och återbetalas ej, varken helt eller delvis. Vid speciella omständigheter kan en bedömning göras där deltagare krediteras en fri deltagaravgift till ett kommande kval, i nuvarande eller framtida säsong. Beslut tas fritt av arrangören och kan ej överklagas.

Alla rättigheter reserverade.
Copyright © 2019 Sportfish Masters Sweden AB.
Svensk tid är nu 14:43 (2019-11-22)

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011